Privacybeleid

Privacy statement Padouk

Persoonsgegevens

De bij ons bekende persoonsgegevens (o.a. naam, adres, telefoon nummer, e-mail adres) zullen vertrouwelijk behandeld worden en zullen niet, zonder voorafgaande toestemming, aan anderen worden doorgegeven. Padouk gebruikt de persoonsgegevens voor de communicatie (telefoon, per post en/of per e-mail) voor de uitvoering van (advies-) opdrachten, cursussen en haar cursisten (vakinhoudelijk) op de hoogte te houden.

Nieuwsbrieven

In het geval van nieuwsbrieven heeft men – als ontvanger – de mogelijkheid om zich uit te schrijven.

SSL certificaat

Het gebruik van de website www.padouk.nl is beveiligd, gaat via een SSL sleutel en daarbij is het teken van een beveiligde website zichtbaar.

Beveiliging

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies of diefstal. Indien er eventueel een datalek is geconstateerd, zullen wij u inlichten dat dit heeft plaatsgevonden en welke stappen Padouk heeft genomen om dit te verhelpen.

Privacy en cookies

Padouk vindt de bescherming van de gegevens van haar klanten uiterst belangrijk en daarom respecteert Padouk de privacy van al haar klanten en bezoekers van de website.

Inzage

U mag Padouk vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen of u kunt verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit door contact met ons op te nemen via info@padouk.nl of telefonisch via 0655376061.

Wijzigen van privacy statement

Padouk behoud zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement en adviseert de bezoeker dit statement daarom regelmatig te bekijken.